Procesant pagament...
QUI SOM
PATRONAT
President:
David Hernández Pumarega.
Secretari:
Francesc Doménech Salarich.
Vocals:
Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero, Carmen Aparicio Pastor, Marta Litrán Altemir, Elisa Ma Albella Pérez de Larraya.
DIRECCIÓ GENERAL
Directora General:
Marta Cuesta Garí
SEUS
CATALUNYA-BARCELONA (Seu social)
Responsable de Comunicació i Patrocinis: Chantal Gómez
Responsable de ProgramEs i ProJectEs: Quim Guinot
Administració: Sara Pumarega

MADRID
Responsable de l'oficina: Sandra de Juana
Coordinació General (voluntària): Mª Ignacia Ceballos

SEVILLA
Coordinació General (voluntària): Berta Moreno

VALENCIA
Responsable de l'oficina: Almudena Delgado
Coordinació General (voluntària): María Teruel
INFORMACIÓ FINANCERA
INGRESSOS
DESPESES
PRINCIPALS DOCUMENTS