Procesant pagament...
QUI SOM
PATRONAT
President:
David Hernández Pumarega.
Secretari:
Francesc Doménech Salarich.
Vocals:
Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero, Carmen Aparicio Pastor, Marta Litrán Altemir, Elisa Ma Albella Pérez de Larraya.
DIRECCIÓ GENERAL
Directora General:
Marta Cuesta Garí
OFICINAS
CATALUNYA-BARCELONA (Seu social)
  • Responsable de captació de fons i relacions amb tercers: Chantal Gómez
  • Coordinació de voluntaris i gestió de projectes: Quim Guinot
  • Responsable d'administració: Sara Pumarega

MADRID
  • Responsable de captació de fons i relacions amb tercers: Sandra de Juana
  • Coordinación de voluntaris i gestió de projectes: equip de voluntaris
  • Suport administratiu: Sofía Olivares

VALÈNCIA
  • Responsable d'oficina i gestió de projectes: Almudena Delgado
  • Recolzament en coordinació de projectes: equip de voluntaris
INFORMACIÓ FINANCERA
INGRESSOS
DESPESES
PRINCIPALS DOCUMENTS