Skip to content Skip to footer

Informació general

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https://www.sdespierto.es/ és:
FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO, amb CIF G-64555204 i domicili social al C/ BALMES, 104 3r 1a (08008) BARCELONA, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2378. L' adreça de correu electrònic de contacte amb l' empresa és: sd@sdespierto.es.

 

Objecte

La present pàgina web https://www.sdespierto.es/, propietat de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l' accés i ús general de l' esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l' accés i ús d' aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals esmentades incloses en aquest Avís Legal.

Usuari

La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l' accés i ús a https://www.sdespierto.es/ o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l' usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l' avís legal en el moment de l' accés sense perjudici de l' aplicació de la corresponent normativa d' obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, quedant FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO facultada per denegar o retirar l'accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s' estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d' enllaços i exempcions de resposabilitat

FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO contenen la possibilitat de contractació per Internet. L' ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l' efecte per FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO.

Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d' ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s' entendrà que es concedeix cap llicència o s' efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d' aquests drets. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les esmentades marques comercials són d' ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO.

Accions legals, legislació aplunyiment i jurisdicció

FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

 

Plinko